Niektóre miasta, oprócz zwykłych dukatów, zamawiają również specjalne wersje lokalnych monet bite w złocie lub srebrze, które są przeznaczone dla kolekcjonerów. Mennica Polska wykonuje i zabezpiecza produkcję takich dukatów zgodnie ze wszystkimi tradycjami sztuki mincerskiej. Dlatego też dukaty produkowane w Mennicy oprócz wartości promocyjnych cieszą się także dużym zainteresowaniem na rynku kolekcjonerskim, często zyskując na wartości.

Dukat lokalny to rodzaj bonu towarowego emitowanego przez miasta i gminy. Dawniej wiele miejscowości biło własne monety funkcjonujące na równi z pieniędzmi obowiązującymi w całym państwie. Dziś zmieniły one swoje przeznaczenie i służą głównie promocji regionu i upamiętnianiu ważnych wydarzeń w życiu społeczności lokalnych. Każda posiada nominał i można ją wymienić na usługi lub towary w wielu punktach na terenie miejscowości-emitenta. Warto jednak pamiętać, że dukaty lokalne nie są monetami i nie zastępują prawnych środków płatniczych.

Więcej informacji: Polacy pokochali lokalne złote dukaty

p