Pełnomocnik zarządu HSW Bartosz Kopyto twierdzi, że zwolnienia są konieczne z powodu kryzysu światowego i zmniejszenia liczby zamówień na wyroby spółki. "Taka sytuacja stwarza istotne zagrożenie dla firmy. Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy nakłada na nas szczególne zobowiązanie wobec pracowników. Dlatego program gwarantuje ponowne zatrudnienie po 12 miesiącach na tym samym stanowisku, z zachowaniem dotychczasowych przywilejów" - powiedział Kopyto.

>>> Państwo da ci stypendium i wyśle na kurs

Program osłonowych zwolnień zakłada, że pracownicy przebywający na "urlopie" mają dostawać miesięcznie 1500 złotych przez 12 miesięcy. Związkowcy uważają że zaproponowane rozwiązanie jest dobre, ale chcą gwarancji, że pracownicy będą odzyskają swoje posady nawet jeśli zakład zostanie sprywatyzowany.