Z danych, zgromadzonych przez analityków z portalu Analizy.pl, wynika że nasze oszczędności w ubiegłym roku były o 1,4 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się przede wszystkim sytuacja na rynkach finansowych. Znaczne zmiany zaszły również w strukturze naszych oszczędności.

>>> Inflacja zżera zyski z lokat

W czasie załamania na światowych rynkach bardzo zyskały obligacje, które stanowiły wprawdzie tylko 2 proc. naszych oszczędności, ale i tak odnotowały wzrost udziału o jedną czwartą. W tym czasie wzrosła również ilość gotówki trzymanej poza kasami bankowymi o o prawie 10 proc. Prawie połowę wszystkich naszych oszczędności trzymamy na rachunkach bankowych. W tym przewagę mają depozyty z okresem zapadalności poniżej jednego roku. Ich wartość wzrosła w ostatnim roku o 19 proc.

>>> Jak odkładać na emeryturę

Na wahaniach rynkowych ucierpiały bardzo mocno Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a wartość oszczędności ulokowane za ich pośrednictwem skurczyły się w ciągu roku o ponad 60 proc. do 42 mld złotych. Podobnie słabo wygląda sytuacja na rynku polskich akcji. Mało popularne fundusze zagraniczne straciły na wartości symbolicznie, a ich wartość w naszych portfelach nadal wynosi kilka procent.