Produkcja przemysłowa spadła o 1,4 proc. w marcu, w porównaniu do poprrzedniego miesiąca. We Włoszech było jeszcze gorzej. Tamtejsze firmy wyprodukowały o 4,6 proc. mniej. Wszystko za sprawą kryzysu, przez który spółki mają ogromne problemy ze zbyciem towarów. Dlatego zawężają produkcję. Szczególnie dotyczy to krajów, których gospodarki oparte są na eksporcie towarów za granicę.

>>>Niemcy nie chcą, by Fiat kupił Opla

Spadek produkcji jednak nie dziwi. Na zmniejszenie wytworzanych towarówi i zwolnienia załogi zdecydowały się już takie potęgi, jak włoski Fiat. Na szczęście optymizmem napełniają dane z największej gospodarki unii: Niemiec. Tamtejszy eksport zaczął wzrastać, co budzi nadzieje, że lokomotywa Europy odbiła się już od dna.