W trakcie wstępnej rozprawy sądowej 12 marca Madoff przyznał się do winy, co pozwoli mu uniknąć długiego i kosztownego procesu. Sąd zarządził jednocześnie tymczasowe aresztowanie oskarżonego, który odwołał się od tej decyzji do sądu wyższej instancji.

>>> Księgowemu Madoffa grozi 105 lat więzienia

"Oskarżony ma dom za granicą i dysponuje oczywistą możliwością, by przez długi czas utajniać poza krajem znaczne zasoby majątkowe" - napisał w uzasadnieniu swego orzeczenia sąd apelacyjny. Madoff jest właścicielem domu we Francji.

>>> Ciasteczkowy Potwór oszczustem stulecia

Przez co najmniej dwie dekady 70-letni obecnie Madoff zarządzał finansową piramidą, w której zyski inwestorów wcześniejszych pochodziły z lokat inwestorów późniejszych. Gdy pod koniec ubiegłego roku stał się niewypłacalny, jego łączne długi sięgnęły 65 mld dolarów.

Wyrok skazujący wobec Madoffa ma zapaść w czerwcu a maksymalna grożąca mu kara to dożywotnie więzienie.