Ważna dla rynków będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca poziomu stóp procentowych. Jednak analityk zaznacza, że jeśli postanowienie rady będzie zgodnie z przewidywaniami, to nie będzie znacznych zmian kursu złotego. - Obecna wycena złotego uwzględnia zapewne również możliwość jutrzejszej obniżki stóp przez RPP. Może to oznaczać, że ewentualne powstrzymanie się przed kolejnym cięciem stóp procentowych, stanowiłoby krótkotrwały impuls umacniający złotego. - napisała w popołudniowym komentarzu Joanna Pluta DM TMS Brokers S.A.