"W mediach wielokrotnie pojawiały się szacunki strat, które z tytułu opcji miałyby ponieść polskie firmy. Wydaje się, że źródłem tych informacji są przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty, w wyniku spekulacji z wykorzystaniem opcji walutowych, które lobbują za nieważnieniem tego typu transakcji" - uważa Komisja Nadzoru Finansowego.

Z informacji uzyskanych przez KNF od banków wynika, że negatywna wycena z tytułu zaangażowania przedsiębiorstw w transakcje opcyjne nie przekracza 15 mld zł. Jednak nie należy tej kwoty utożsamiać ze stratami firm, które powstają dopiero w momencie zamknięcia pozycji.