W przyjętym przez radę nadzorczą budżecie na 2009 rok KGHM Polska Miedź zakłada niewypłacalnie dywidendy z zysku za 2008 rok, prognozowanego na 2.9 mld zł oraz spadek jednostkowego zysku netto w 2009 roku do 488 mln zł - podała spółka

- "Ze względu na założenia programu inwestycyjnego i prognozowaną dekoniunkturę gospodarczą na świecie, w budżecie na rok 2009 założono pozostawienie całości zysku za rok 2008 w spółce. W okresie koniunktury KGHM Polska Miedź SA wypłacała ponadprzeciętną dywidendę dla akcjonariuszy - łącznie 7,2 mld zł za lata 2005-2007, zgodnie z zasadą, że nadzwyczajne zyski związane z wysoką fazą cyklu cen surowców są przeznaczone dla akcjonariuszy w postaci progresywnej dywidendy" - głosi komunikat.

Budżet na 2009 rok zakłada też osiągnięcie 7,0 mld zł przychodów wobec 11,2 mld zł prognozowanych na 2008 rok.

Prognozy spółki oparte są m.in. o następujące czynniki średnioroczne: cena miedzi 3,2 tys dol. za tonę oraz kurs dolara w wysokości 2,9 zł. Spółka tłumaczy, że przyjęte założenia makroekonomiczne wynikają z zakładanej dekoniunktury na rynku metali przy ostrożnych założeniach w zakresie kształtowania się kursu złotego.

W pierwszych trzech kwartałach 2008 roku spółka miała 2,5 mld zł zysku wobec 3,0 mld zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 8,75 mld zł wobec 9,27 mld zł.