W czwartym kwartale ubiegłego roku zanotowano spadek wartości udzielonych kredytów w stosunku do wcześniejszych kwartałów. ZBP poinformował, że średnia wartość udzielonego kredytu w 2008 roku wyniosła 199 tys. zł. Jest to o 11 proc. więcej niż przed rokiem.

Na koniec grudnia 2008 roku stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych wyniósł ponad 192 mld zł, o 61 procent więcej niż w grudniu 2007 roku.

Łączna liczba udzielonych kredytów w 2008 roku przekroczyła 286 tys. Liczba kredytów obsługiwanych przez banki wyniosła na koniec grudnia 2008 roku ok. 1,300 mln wobec 1,135 mln w grudniu 2007 roku.