Wynik odsetkowy wzrósł o 14 proc. do 303,8 mln zł. Wynik z opłat i prowizji wzrósł o 12,5 proc. do 238,9 mln zł. Wynik na podstawowej działalności spadł o 37 proc. do 461,66 mln zł.

Po czterech kwartałach Grupa ING BSK miała 445,41 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. To wynik o prawie 30 proc. niższy niż rok wcześniej.

Wynik odsetkowy po czterech kwartałach wzrósł o 10,5 proc. do 1,15 mld zł. Wynik z opłat i prowizji spadł o ok. 1 proc. do 898,76 mln zł. Wynik na działalności podstawowej wzrósł o 2,5 proc. do 2,07 mld zł.