"Najlepszym sposobem, by zachować miejsca pracy, jest utrzymanie koniunktury na obecnym poziomie, wzmacnianie krajowego popytu i utrzymanie inwestycji" - powiedział Pawlak.

Jak wzmacniać krajowy popyt? Poprzez kupowanie. Jak utrzymać inwestycje? Na to pytanie minister gospodarki też ma odpowiedź. Stwierdził, że jego resort pomaga przedsiębiorcom, wprowadzając system poręczeń i zwiększając możliwość pozyskania środków unijnych na szkolenia pracowników.