Podniesienie poziomu gwarancji przyjęto praktycznie jednogłośnie. Za zmianami głosowało 423 posłów, jeden wstrzymał się od głosu.

Stuprocentowe gwarancje na sumę odpowiadającą 50 tys. euro dla depozytów bankowych będą obowiązywać bezterminowo. Inne były propozycje Ministerstwa Finansów. Chciało, by kwota obowiązywała tylko w 2009 r.

Co bardzo istotne, gwarancja ma dotyczyć jednej osoby i ma być przypisana do depozytów w jednym banku. Czyli jeśli ktoś ma lokaty w dziesięciu bankach, na kwoty odpowiadające 50 tys. euro w każdym, to w sumie otrzymałby gwarancję na kwotę 500 tys. euro. W jednym banku może być też gwarantowane 100 tys. euro, o ile rachunek czy lokata należą do małżonków.

Wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska podkreśliła, że rządowe gwarancje nie obejmują SKOK-ów. Nie uczestniczą bowiem one w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. "Depozyty w SKOK-ach są objęte inną formą ubezpieczenia, poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe. To zupełnie inny system" - poinformowała wiceminister. Rząd chce jednak to zmienić.