Menedżerowie nie mają wątpliwości - inwestycje na giełdzie, niezależnie, czy to bezpośrednio, czy przez fundusze inwestycyjne, nie jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Bo nie wierzą, że giełda doszła do dna i akcje nie będą już tańsze.

W co zatem inwestować? Zdecydowana większość menedżerów twierdzi, że na pewno nie stracimy na nieruchomościach. Tak wskazało 86 procent pytanych przez "Wprost" menedżerów.

A oto pełna lista inwestycyjnych predyspozycji menedżerów (w procentach):

akcje polskich spółek giełdowych: tak -26, nie - 73, nie wiem - 1

fundusze akcyjne: tak - 31, nie - 69

fundusze zrównoważone: tak - 24, nie - 70, nie wiem - 6

fundusze pieniężne: tak - 30, nie - 68, nie wiem - 2

obligacje skarbu państwa: tak - 58, nie - 41, nie wiem - 1

lokaty bankowe: tak - 59, nie - 41

lokaty strukturyzowane z gwarancją kapitału: tak - 32, nie - 61, nie wiem - 7

złoto: tak - 55, nie - 45

nieruchomości: tak - 86, nie - 14

inwestycje alternatywne (dzieła sztuki, wino itp.): tak - 44, nie - 55, nie wiem - 1

Badanie przeprowadzła na zlecenie "Wprost" ABR Opinia 15 października 2008 roku na próbie stu osób spośród wyższej kadry zarządzającej i właścicieli przedsiębiorstw