JOANNA ZIELEWSKA: Czy trwająca od roku bessa sprawiła, ze grono najbogatszych klientów banków skurczyło się, czy też wręcz przeciwnie – zaobserwowaliście napływ nowych klientów private bankingu chcących ochronić i pomnożyć majątek przy pomocy oryginalnych instrumentów oferowanych wyłącznie najbogatszym?
TOMASZ POL: Z pewnością obecny okres zawirowań na rynkach jest czasem nerwowym dla klientów posiadających inwestycje o znacznej, dużo ponadprzeciętnej wartości. Nie jest jednak prawdą, aby grupa najzamożniejszych klientów malała, jak by to mogło wynikać z analizy sygnałów dobiegających z rynku. Nasi klienci zachowują się spokojnie i rozważnie. Zmieniły się jednak nieco oczekiwania klientów prywatnej bankowości wobec doradców. Osoby dysponujące znacznym majątkiem obecnie o wiele częściej kontaktują się ze swoimi doradcami. Starają się na bieżąco śledzić też sytuację rynkową, konsultować i odpowiednio reagować. Duża zmienność na rynkach finansowych pozwala również wielu z nich zweryfikować rzeczywistą jakość usług, które oferuje bank i zakres wsparcia udzielanego przez wyspecjalizowanego doradcę.

Czy ogólnoświatowe spowolnienie, które w różnym stopniu dotyka poszczególne rynki ma wpływ na konstrukcję oferty inwestycyjnej dla najbogatszych Polaków? W jaki sposób zmienia się oferta? Które jej elementy są dzisiaj szczególnie istotne w obecnej sytuacji? Które rynki są najbardziej obiecujące?
Dynamiczne zmiany na rynkach kapitałowych z pewnością muszą zostać uwzględnione przy konstrukcji oferty produktowej klientów i to nie tylko tych najbogatszych. Coraz większe grono klientów coraz częściej ogląda się za bezpiecznymi formami inwestowania i oszczędzania. Atrakcyjne oprocentowanie lokat, oferta produktów strukturyzowanych ze 100-proc. ochroną zainwestowanego kapitału czy fundusze obligacji stają się dla wielu inwestorów charakteryzujących się mniejszą skłonnością do ryzyka bezpieczną przystanią w niepewnych czasach. Ale nie jest też tak, że obserwujemy masowe nawrócenie na minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Mimo wysokiej zmienności na rynkach, agresywne produkty nadal znajdują swoich nabywców. Są nimi najczęściej doświadczeni inwestorzy, nastawieni na długoterminowe inwestowanie, którzy uznają dzisiejsze zawirowania za dobry moment na wejście w różnego rodzaju aktywa. Wyrazem elastycznej modyfikacji oferty produktowej dla klientów naszej prywatnej bankowości jest choćby ostatnio wprowadzony nowy produkt ubezpieczeniowy – Plan Wypłat Gwarantowanych „Orchidea”. To innowacyjne rozwiązanie umożliwiające korzystanie z zalet długoterminowego inwestowania na rynkach finansowych oraz po zwalające na uzyskanie gwarantowanego okresowego dochodu, którego wypłatę klient może rozpocząć w dowolnym momencie po ukończeniu 55 lat. Produkt ten jest wyjątkowy, ponieważ zapewnia wysokie bezpieczeństwo przyszłych świadczeń, które będą mu wypłacane. Ich wysokość jest zabezpieczona przed wahaniami na rynkach finansowych i pozwala jednocześnie na korzystanie ze wzrostów na tych rynkach.

W jaki sposób Citibank umożliwia polskim klientom inwestowanie na perspektywicznych rynkach?
Klienci mogą nabywać m.in. fundusze lokalne lub zagraniczne, obligacje strukturyzowane powiązane niemalże z każdym rynkiem na świecie. To, co nas na pewno wyróżnia na rynku usług private bankingu w Polsce, to możliwość korzystania z globalnej oferty Citibanku. Oprócz produktów oferowanych lokalnie, nasi najbardziej zamożni klienci mają więc dostęp do oferty Citi Private Bank w Londynie, dzięki czemu nasza propozycja ma rzeczywiście charakter globalny.

Jaka jest przyszłość private bankingu? W którą stronę będzie zmierzać oferta? Na polskim rynku wkrótce będzie dość ciasno, do wejścia przymierzają się m.in. SEB i banki z Luksemburga... Czy to zmieni rodzimy obraz tego typu usług?
Wciąż podtrzymywane są prognozy zapowiadające rozwój segmentu private bankingu w naszym regionie w tempie około 30 proc. w skali roku. Mówi się tutaj o wzroście aktywów najbogatszych klientów zarządzanych przez firmy specjalizujące się w ich obsłudze. To skutkuje rosnącą konkurencją, a zaobserwować możemy to także w Polsce. Kolejne banki otwierają swoje oddziały czy przedstawicielstwa. Także banki, które działają już w Polsce, ale obecnie nie są znaczącymi graczami na rynku usług private bankingu, będą starały się podnosić jakość świadczonych usług i zwiększać ich różnorodność. Wyróżnienie się na tle konkurencji oznaczać będzie konieczność koncentracji na szeregu kwestii. Kluczowym elementem jest tutaj trwała relacja osobista z klientami, ale również kompleksowe, zintegrowane podejście do planowania zarządzania majątkiem czy wsparcie klientów w sytuacjach związanych nie tylko z finansami, ale np. z migracją do innego kraju czy problemami w podróży zagranicznej.