W Unii Europejskiej obowiązuje tzw. zasada jedności ustawodawstwa. Oznacza to, że pracując na rzecz dwóch różnych pracodawców jednocześnie, ubezpieczeni jesteśmy tylko i wyłącznie w jednym państwie. Czyli zarówno pracodawca polski, u którego jesteśmy aktualnie np. na urlopie wypoczynkowym i pracodawca zagraniczny, który nas w tym momencie zatrudnia solidarnie odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne do jednego systemu, do jednej instytucji tego państwa, w którym mamy status pracownika i miejsce stałego zamieszkania.

Możemy więc mieć jedno konto i, gdy już będziemy w wieku emerytalnym i spełnimy wszystkie wymagania krajowe, to na to konto będzie wpływała emerytura z naszego ZUS-u i z podobnej instytucji np. brytyjskiej (proporcjonalnie do czasu, jaki przepracowaliśmy tu i tam). Oczywiście jeśli zagraniczne zarobki są wyższe, to i te świadczenia zagraniczne będą wyższe.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.