W przypadku umowy o dzieło nie płacimy żadnych składek - z wyjątkiem umowy o dzieło zawartej z dotychczasowym pracodawcą. A to po to, by zapobiec fikcyjnemu zwalnianiu pracownika i podpisywaniu z nim umów o dzieło.

Inaczej sprawa ma się z umową-zleceniem, w tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane z wyjątkiem, kiedy zleceniobiorcą jest uczeń lub student, który nie ukończył jeszcze 26 lat. W takim wypadku nie odprowadza się żadnych składek na ubezpieczenie.

A co z osobami, które dorabiają do etatu? Jeśli ktoś już jest pracownikiem w innej firmie i wykonuje zlecenie na rzecz drugiej firmy, to zazwyczaj składek z tego tytułu na ubezpieczenia społeczne także nie płaci (taka osoba płaci natomiast drugą składkę na ubezpieczenia zdrowotne).

Umowę-zlecenia, czy umowę o dzieło można zawrzeć na krótki okres i właściwie rozstać się ze zleceniobiorcą bez żadnych problemów - co w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie jest takie proste.

Na koniec warto przypomnieć, że za emerytów i rencistów zawierających umowy-zlecenie także trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne - na tych samych zasadach jak w przypadku zatrudniania każdej innej osoby.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.