Składka na ubezpieczenie społeczne dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą i korzystającej z preferencji wynosi 94 złote 32 grosze. Natomiast osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i z tej niższej stawki nie korzysta odprowadza co miesiąc do ZUS 535 złotych 50 groszy (w obydwu wypadkach są to kwoty uwzględniające dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Preferencyjna składka na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą obwarowana jest dwoma istotnymi i – dodam - bardzo logicznymi obostrzeniami.

Otóż osoba chcąca płacić niższe składki, nie może w okresie ostatnich 5 lat prowadzić działalności gospodarczej. Tak więc ci, którzy chcieliby zlikwidować firmę, by założyć nową i płacić niższy ZUS srogo się zawiodą.

Jeżeli na przykład 3 lata temu taka osoba prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, po roku tę działalność zlikwidowała, a teraz otwiera nowy biznes to będzie musiała odprowadzać składkę w pełnej wysokości.

I drugi warunek - w ramach tej nowej działalności gospodarczej nie można wykonywać usług na rzecz byłego pracodawcy, z którym w roku bieżącym lub poprzednim dana osoba była związana umową o pracę i w ramach tego stosunku pracy robiła to, co aktualnie wykonuje w ramach działalności gospodarczej.

Kryteria wydają się więc jasne, a sam mechanizm pozwalający płacić niższe składki rozpoczynającym działalność gospodarczą, to bardzo dobre rozwiązanie.

Informację o preferencyjnych składkach na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i we wszystkich oddziałach ZUS na terenie całego kraju.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.