W tabelach zamieszczamy trzy rodzaje najpopularniejszych produktów inwestycyjno-oszczędnościowych: tradycyjnych depozytów, lokat strukturyzowanych oraz polis inwestycyjnych. Wszystkie one mają swoje zalety, jak i wady.

Lokaty bankowe to podstawowe produkty depozytowe. Powierzając pieniądze bankowi, mamy zagwarantowane, że odzyskamy cały kapitał, powiększony o z góry określone odsetki. Zdecydowana większość lokat ma stałe oprocentowanie, nieliczne oparte są na zmiennej stopie lub ich oprocentowanie naliczane jest progresywnie. W ostatnich miesiącach wraz z rosnącymi stopami NBP także banki komercyjne zwiększyły swoje oprocentowanie. Wraz z kolejnymi przewidywanymi podwyżkami będą rosły stawki oferowane przez banki. Musimy pamiętać jednak, że w ostatecznym rachunku – podobnie jak i w przypadku większości produktów inwestycyjno-depozytowych zysk uzyskany z lokaty zostanie pomniejszony o "podatek Belki" (czyli 19 proc.).

Sprawdź, w które lokaty warto inwestować

p

Lokaty strukturyzowane to znacznie ciekawsza forma inwestowania kapitału. Łączą one w sobie bezpieczeństwo lokaty, ponieważ gwarantowany jest zwrot całości lub zasadniczej części kapitału, z potencjalnymi zyskami związanymi ze spodziewanymi wzrostami cen na rynkach akcji, nieruchomości czy surowców, gdzie inwestowana jest część środków.

Polisy inwestycyjne są stosunkowo nowym produktem na polskim rynku finansowym. Jak sama nazwa wskazuje, łączą cechy ubezpieczenia na życie z inwestycjami w różne instrumenty finansowe. W przeszłości w ramach tych ofert składki wpłacane przez klientów były dzielone na część pokrywającą ryzyko ubezpieczeniowe oraz na część inwestowaną w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Obecnie polisy inwestycyjne często tylko udają produkty ubezpieczeniowe, a de facto są typową inwestycją – składka na ochronę życia jest niewielka (100 proc. ubezpieczenia jest wypłacane jedynie na wypadek śmierci klienta), a większość pieniędzy jest lokowana na rynkach finansowych. Stopa zwrotu zależy od wyboru instrumentu. Podobnie jak w przypadku lokat strukturyzowanych – klient towarzystwa życiowego może obecnie kupić polisę na życie opartą na dowolnym wskaźniku – od cen nieruchomości na Bałkanach poczynając, na indeksach giełd azjatyckich kończąc.