Jaki jest cel projektu „Pomysł na sukces”?

Aureliusz Myrcik: Głównym celem projektu jest wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce. Jedna z metod, jakimi chcieliśmy to osiągnąć, było wykorzystanie w projekcie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w kształceniu osób powyżej 50. roku życia, zagrożonych utrata miejsc pracy.

Skąd pomysł na wykorzystanie w tym celu szkoleń e-learningowych?

Badania, które przeprowadziliśmy jeszcze przed rozpoczęciem projektu, wykazały, ze osoby w wieku powyżej 50 lat napotykają na rynku pracy, na którym powinni przecież normalnie funkcjonować jeszcze przez co najmniej kilka lat, na wiele barier. Wiele z nich ma nie tylko problemy ze znalezieniem pracy, ale często także z utrzymaniem dotychczasowej, ponieważ pracodawcy postrzegają młodych pracowników jako bardziej atrakcyjnych zawodowo. Z danych jasno wynikało, ze aby pomóc tym ludziom w utrzymaniu się na rynku, należy zaproponować szkolenia z wykorzystaniem e-learningu i blended learningu. Pomysł realizacji szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utrata miejsca pracy był całkowita nowością i wielkim wyzwaniem, zarówno dla organizatorów, jak i uczestników projektu.

Z jakich szkoleń e-learningowych mogą korzystać pracownicy?

Aby odpowiedzieć na rzeczywiste zapotrzebowanie pracodawców i pracowników z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego biorących udział w projekcie, przeprowadziliśmy wśród nich ankiety. Przeprowadziliśmy osiem kursów, w których udział wzięło 70 osób powyżej 50. roku życia, w tym 38 pracowników i 32 pracodawców. Mogli oni wybierać spośród szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego, kursu komputerowego, kursu obsługi wózka widłowego, kursu HACCP oraz kursu BHP. Niektóre ze szkoleń przeprowadziliśmy w formule nauczania hybrydowego, czyli blended learningu. Kursanci uczyli się nie tylko za pośrednictwem platformy e-learningowej, ale również podczas zajęć z komunikacji językowej, odbywanych w formie warsztatów czy tez w formie zajęć praktycznych podczas kursu wózków widłowych. Oczywiście zgłaszane potrzeby były znacznie większe, ale staraliśmy się odpowiedzieć na te, które pojawiały się najczęściej i wydawały się najważniejsze.

Które szkolenia spotkały się z największym zainteresowaniem?

Najwięcej osób uczęszczało na kursy językowe prowadzone na poziomie podstawowym. Łącznie wzięło w nich udział niemal 40 osób. Sporym zainteresowaniem cieszyły się tez szkolenia komputerowe i kwalifikacyjne, zwłaszcza BHP.

Z jakimi obawami i nadziejami kursanci podchodzili do kursów e-learningowych?

Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniach mieli wiele obaw dotyczących tego rodzaju kształcenia. Co ciekawe, wielu z nich, jeszcze przed realizacja szkoleń, twierdziło, ze maja już za sobą okres uczenia się i dalsza nauka nie jest im już potrzebna. Chcieliśmy przełamać ten stereotyp. Wielka pomocą okazały się tu konsultacje z udziałem doradców

zawodowych i psychologów, a także wsparcie ze strony informatyków i nauczycieli zajmujących się metodyka e-learningu. Z badań, jakie przeprowadziliśmy na zakończenie szkoleń, wynika, ze nam się to udało. Potwierdza to tez fakt, iż w trakcie szkoleń nasi kursanci wykazali rosnące zainteresowanie różnymi przedsięwzięciami mającymi na celu dalsze rozwijanie i kierowanie kompetencjami zawodowymi. Ilustracja tego zjawiska były często pojawiające się zapytania kierowane do organizatorów o możliwość organizacji kolejnych kursów lub kontynuowanie już zakończonych na wyższym poziomie. O zwiększonej motywacji do dalszego kształcenia się świadczy tez choćby aktywność kursantów na platformie e-learningowej po zakończeniu szkoleń, która trwa do dzisiaj. Co bardzo ważne, uczestnicy szkoleń zaakceptowali to, ze nie ma jednej pracy na całe życie. We współczesnym świecie, w którym codziennym zjawiskiem jest konkurencja i rywalizacja pomiędzy firmami, także pracownicy musza uczestniczyć we współzawodnictwie, aby utrzymać się na rynku pracy i nie odstawać od innych. Podstawowym elementem tego współzawodnictwa jest stałe podnoszenie kwalifikacji. Uczestnicy naszych kursów uwierzyli, że potrafią sprostać wymaganiom rynku i być konkurencyjnymi.

Czego jeszcze kursanci mogli się nauczyć dzięki szkoleniom e-learningowym?

Korzyści, których w rzeczywistości nie da się zmierzyć, jest wiele. Wymiennie tylko kilka. To przełamanie barier związanych z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji i korzystaniem z nowoczesnych narzędzi informatycznych, zdobycie nowych umiejętności cennych przy nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy z zagranicznymi partnerami, udoskonalenie umiejętności korzystania z Internetu w celu poszukiwania nowych odbiorców i – w przypadku pracowników – nowej pracy.

Czy szkolenia e-learningowe są dobrym sposobem na zwiększanie konkurencyjności firmy?

Zdecydowanie tak. Norma stało się to, ze przedsiębiorstwa ciągle szukają sposobu na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, a w rezultacie na zwiększenie konkurencyjności swoich firm na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Znaczenie e-learningu jako skutecznej metody kształcenia i doskonalenia zawodowego dostrzeżono na całym świecie. Według raportu American Society for Training & Development w 1996 roku zaledwie 10 proc. szkoleń i kursów odbywało się w Stanach Zjednoczonych metoda e-learningu, tymczasem sześć lat później, w roku 2002, już 50 proc.

Czy badaliście państwo, o ile tańsze dla przedsiębiorcy są szkolenia e-learningowe w porównaniu z tradycyjnymi?

Jak wynika z różnych badań, koszt kursu e-learninagowego jest średnio o połowie niższy w porównaniu z kursami tradycyjnymi. Oczywiście każde szkolenie należy traktować w tym względzie indywidualnie. Jeśli zaś chodzi o koszty szkoleń e-learningowych, to trzeba wiedzieć, są one dość wysokie tylko na początku, w momencie uruchamiania szkolenia po raz pierwszy. Koszty w przypadku kolejnej edycji kursu są już zdecydowanie niższe, związane z aktualizacja kursu do zmieniającego się stanu prawnego, zmian spowodowanych postępem technologicznym oraz obsługa samej platformy.