Katarzyna Mikołajczyk, dyrektor departamentu zasobów ludzkich w Nordea Bank Polska SA:

Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach e-learningowych, począwszy od maja 2006 roku. W formie warsztatów internetowych proponujemy im kursy z zakresu profesjonalnej sprzedaży produktów Nordea Bank Polska oraz profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta, a także w formule multimedialnej – kursy dotyczące kultury korporacyjnej firmy.

Do tej pory we wszystkich szkoleniach wzięło udział już ponad tysiąc pracowników. Na szkolenia e-learningowe zdecydowaliśmy się z kilku powodów. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, że zapewniają one jednolity przekaz, a wiec informacje podawane kursantom nie są uzależnione od kondycji psychicznej i fizycznej prowadzącego oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy. Uczestnicy kursu e-learningowego otrzymują dokładnie taki sam materiał merytoryczny.

Kursy online zapewniają też optymalizacje pracy osób odpowiadających za szkolenia – zarówno obsługa uczestników, jak i generowanie raportów dotyczących ich wyników w nauce w dużej mierze odbywa się automatycznie. Kolejna zaleta to możliwość kontrolowania i monitorowania nauki – przełożeni otrzymują raporty o postępach pracowników, a dodatkowo są one przekazywane do działu HR, co umożliwia nam monitorowanie wyników. Oczywiście nie bez znaczenia są dla nas tez uniwersalne atuty szkoleń e-learningowych, jak brak ograniczeń czasowych (pracownicy mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca) i ilościowych (możemy szybko przeszkolić duże grupy pracowników, co często jest konieczne przy wprowadzaniu nowych produktów lub zmian w regulacjach wewnętrznych) oraz mniejsze nakłady finansowe (eliminujemy wydatki, które występują przy nauce metoda tradycyjna, np. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych czy druku materiałów).

Z naszego dotychczasowego doświadczenia oraz zgodnie z opinia uczestników szkolenia e-learningowe są oceniane bardzo dobrze, zwłaszcza ze względu na wysoka jakość, efektywność merytoryczna i organizacyjna oraz elastyczność i możliwość indywidualizacji kształcenia.

Łukasz Małecki doradca ds. personalnych w mBanku:

E-learning daje naszej firmie szeroki wachlarz możliwości. Dlatego tez zakres tematyczny szkoleń, które udostępniamy naszym pracownikom w tej formie, jest dość rozległy. Na platformie e-learningowej mBanku zamieściliśmy przede wszystkim część programu dla newcomers (czyli nowych pracowników), szkolenia produktowe oraz kursy dotyczące standardów obsługi klienta. Ponadto zamieszczamy tam testy wiedzy, których zadaniem jest zbadanie poziomu merytorycznego przygotowania pracowników do realizacji powierzonych im zadań zawodowych.

Oczywiście szkolenia e-learningowe nie są w naszej firmie jedyna forma podnoszenia kwalifikacji pracowników. Bardzo często stanowią one część większego bloku rozwojowego, w ramach którego wykorzystujemy różne formy szkoleniowe – oprócz e-learningu także zajęcia warsztatowe, wykłady itd. Przyczyn wykorzystywania szkoleń w formie online jest wiele. W porównaniu z tradycyjna formuła zajęć w Sali szkoleniowej rozwiązanie to w dłuższej perspektywie znacząco obniża koszty szkoleń.

Ponadto daje dużą oszczędność czasu, ponieważ pracownik sięga do kursu w dogodnym dla siebie momencie bez konieczności dojazdu do miejsca szkolenia, a przy tym w każdej chwili ma dostęp do wiedzy online. Warto wspomnieć, ze szkolenia e-learningowe dają możliwość uczestnictwa właściwie wszystkim pracownikom i są bardzo dobra formuła do szkoleń masowych, które musza odbywać się w dość krótkim czasie, np. dotyczących różnego rodzaju programów korporacyjnych, takich jak ocena okresowa lub tez szkolenia dla rozbudowanych i rozproszonych terytorialnie sieci sprzedaży. Dlatego tez kursy w formie e-learnigowej kierujemy przede wszystkim do masowych użytkowników. Ale nie tylko.

Bardzo często biorą w nich udział także przedstawiciele kadry zarządzającej. Natomiast rzadkością są programy skierowane wyłącznie do menedżerów. Ewentualnie stanowią one cześć większego cyklu szkoleniowego z wykorzystaniem innych metod.

Anna Dobieszewska, kierownik działu rozwoju personalnego w PTC:

Specyfika naszej firmy wymaga ciągłego szkolenia pracowników. Aby zwiększyć efektywność naszych działań edukacyjnych, ponad trzy lata temu stworzyliśmy wirtualny portal szkoleniowy, dający nam możliwość szkolenia pracowników w formie e-learningowej.

E-learning wykorzystujemy głównie w obszarze tzw. szkoleń twardych: nasi pracownicy znajdują tu np. szkolenia z obsługi aplikacji komputerowych, ale przede wszystkim bogata wiedze o naszej ofercie, produktach i usługach. Najliczniejsza grupa korzystająca z e-learningu są w naszej firmie pracownicy z tzw. front line, mający kontakt z klientem w salonach, sklepach oraz w centrum obsługi klienta. Umożliwienie tej grupie pracowników odbywania szkoleń w wersji elektronicznej było świadomą i przemyślaną decyzją.

Szkolenia e-learningowe maja formę ustrukturyzowaną i treści w nich zawarte w niezmienionej formie dostępne są stale na naszym portalu. Dzięki temu są powtarzalne, a pracownicy za każdym razem dostają dokładnie ten sam przekaz, te sama treść, z której mogą skorzystać w dowolnym momencie. Co więcej, aby wysłać pracownika na szkolenie, nie musimy odrywać go na dzień lub dwa od pracy, tylko możemy wykorzystać to, ze każda wolna chwile wygospodarowana w kalendarzu może on poświęcić na zalogowanie się do portalu i kontynuowanie nauki. Nie bez znaczenia jest również to, ze uczestnicy szkoleń przeprowadzonych nawet kilka miesięcy czy nawet lat wcześniej mogą do nich w dowolnym momencie powrócić, choćby po to, by odświeżyć wcześniej nabyte umiejętności lub wiedze. Szkolenia te pełnia także funkcje motywującą dla osób rozpoczynających pracę na nowych stanowiskach: wiedza oni, ze korzystają z tych samych materiałów, co ich starsi, bardziej doświadczeni koledzy.

Mówiąc o e-learningu warto pamiętać o pieniądzach. Wdrożenie i uruchomienie platformy e-learningowej wiąże się oczywiście z poniesieniem pewnych kosztów. Duży wydatek firma ponosi jednak tylko jednorazowo. Później są to tylko wydatki związane z tworzeniem zawartości nowych kursów (w przypadku naszej firmy są to nieduże kwoty, gdyż wiele szkoleń tworzymy własnymi siłami). Jeśli porównamy koszty szkolne tradycyjnych i e- -learningowych, to w dłuższej perspektywie korzyść jest zdecydowanie po stronie tych drugich.

Poza szkoleniami twardymi oferujemy naszym pracownikom także kursy rozwijające kompetencje miękkie, ściśle związane z charakterem, wymaganiami ich pracy. Wiemy jednak z doświadczenia, ze w tym przypadku wykorzystanie e learningu może być niewystarczające, trudno w wirtualny sposób wykształcić w ludziach pewne zachowania i postawy. Dlatego rozwijamy tzw. blended learning łączący elementy e-learningu z tradycyjnym kontaktem z trenerem w sali szkoleniowej. Szkolenia wirtualne wykorzystujemy także w edukacji naszym menedżerów.

Obecnie wdrażany system MBO wspieramy programem e-learningowym wprowadzającym menedżerów w zagadnienia związane z metoda zarządzania przez cele. Szkolenie to współdziała z tradycyjnymi warsztatami, w czasie których menedżerowie w praktyce mogą przećwiczyć nowe umiejętności. Możliwości wykorzystania e-learningu jest wiele. Równie wiele jest korzyści, szczególnie w firmach dużych, szybko reagujących i odpowiadających na potrzeby klientów – tam czas, również czas przekazywania wiedzy, jest bezcenny.

Małgorzata Gwozdz dyrektor biura doboru i rozwoju kadr Grupy Ergo Hestia:

Ergo Hestia jako pierwsza firma 5 lat temu uruchomiła na polskim rynku platformę e-learningowa. Swoich pracowników zaczęliśmy szkolić w 2003 r., a rok później uruchomiliśmy kursy dla agentów ubezpieczeniowych. Ale to nie wszystko. Ergo Hestia aktywnie działa w ogólnopolskim Stowarzyszeniu E-learningu, które dąży do upowszechnienia tej formy nauczania. Miedzy innymi za praktyczne wykorzystanie metod szkolenia na odległość zostaliśmy w 2003 roku nagrodzeni Bursztynowa Statuetka w konkursie „Lider zarządzania zasobami ludzkimi”.

Szkolenia Akademii Hestii, zgodnie z najnowszymi światowymi tendencjami, są w pełni multimedialne. Pracownicy w całej Polsce, zarówno szeregowi, jak i menedżerowie, mogą korzystać z nich w wybranym przez siebie czasie, nie opuszczając własnego stanowiska pracy. Do dyspozycji agentów ubezpieczeniowych są natomiast specjalne sale e-learningowe wyposażone w sprzęt komputerowy w przedstawicielstwach terenowych ubezpieczyciela. W obu przypadkach tempo nauki zależy od wyboru osoby szkolącej się, która może je dopasować do własnych preferencji i możliwości czasowych.

Każdemu studentowi Akademii Hestii doradza profesjonalny trener posiadający dokładny obraz tego, jak postępuje nauka jego podopiecznego, m.in. monitoruje liczbę wejść do danego kursu, poświecony mu czas oraz wyniki testów. Oczywiście w każdej chwili możliwe są tez dwustronne konsultacje. W ciągu pięciu lat funkcjonowania Akademii Hestii tematyka szkoleń objęła obszerne zagadnienia związane z działalnością ubezpieczeniowa – od jej podstaw prawnych przez ocenę ryzyka po obsługę klienta.

Tematyka szkoleń obejmuje wiedze o ubezpieczeniach w Polsce, dostarczając kompleksowych informacji o przepisach prawnych regulujących te dziedzinę, a także o ofercie ubezpieczeniowej Grupy Ergo Hestia. Pracownicy i agenci mogą miedzy innymi szkolić się w zakresie zasad szacowania ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Dostępne są także specjalistyczne kursy poświecone m.in. bezpieczeństwu informacji. Akademia Hestii daje im również możliwość udoskonalania wielu praktycznych umiejętności, takich jak np. szybkiego pisania na klawiaturze czy właściwej organizacji czasu pracy.

Oferowany zakres szkoleń jest systematycznie poszerzany. Na wdrożenie systemu szkoleń elektronicznych zdecydowaliśmy się z dwóch powodów. Po pierwsze wychodzimy z założenia, ze odpowiednia edukacja kadry zapewnia przewagę biznesowa, a e-learning jest metoda, która umożliwią szybkie i masowe szkolenia. Po drugie jest to efektywna i atrakcyjna forma nauki, ułatwiającą zapamiętywanie dostarczanych treści i pozwalającą na dostosowanie jej tempa do indywidualnych predyspozycji każdego studenta. Dzięki wykorzystaniu e-learningu szybko docieramy z ważną wiedza do naszych pracowników i agentów. Ponadto długofalowo e-learning pozwala obniżyć koszty szkoleń, a także zapewnia ich wysoki poziom.