Co więcej, choć polscy przedsiębiorcy zgłaszają potrzebę poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności (przede wszystkim w zakresie języków obcych, umiejętności informatycznych oraz interpersonalnych), jedynie 3 proc. deklaruje chęć zapoznania się ze szkoleniami online. Dlatego tez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wdrażając swoje projekty, stara się przede wszystkim promować idee udziału w szkoleniach, uświadamiając przedsiębiorcom potrzebę podniesienia kwalifikacji i umiejętności pracowników. Ale nie poprzestajemy na tym.

Dzięki funduszom unijnym Akademia PARP bezpłatnie udostępnia menedżerom i pracownikom 15 szkoleń internetowych, a nad kolejnymi cały czas pracujemy. Wśród obecnie proponowanych kursów są m.in.: ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw, praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MSP, windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MSP, zasady ubiegania się o zamówienia publiczne. Jednak największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z zakresu systemów zarządzania MMSP, negocjacji, marketingu oraz sprzedaży.

Porównując szkolenia tradycyjne oraz online, trzeba przyznać, ze bardzo wiele elementów przemawia na korzyść tych ostatnich. Kursy stacjonarne maja bowiem wiele wad, które niekiedy wręcz uniemożliwiają skorzystanie z nich. Wystarczy wymienić:

•brak czasu (udział w szkoleniach, nawet jednodniowych, grozi, szczególnie w przypadku mikro- i małych firm, nie wywiązaniem się ze zobowiązań biznesowych lub opóźnieniami w realizacji poszczególnych zadań), brak pieniędzy na finansowanie udziału pracowników w różnego rodzaju szkoleniach,

•brak swobody w wyborze miejsca szkolenia (to szczególnie dotkliwe w przypadku menedżerów i pracowników firm działających poza większymi ośrodkami miejskimi, w których skupia się baza szkoleniowa, pracowników niepełnosprawnych, osób zatrudnionych w systemie telepracy),

•ograniczona możliwość dostosowania harmonogramu szkolenia do możliwości czasowych uczestnika (co jest szczególnie istotne w przypadku MMSP, kiedy niechęć do wysyłania pracowników na szkolenia wynika często z obaw przed dezorganizacji pracy z powodu nieobecności pracownika), brak możliwości dostosowania programu do potrzeb konkretnej osoby, brak swobody wyboru tematu szkolenia.

Szkolenia internetowe w znacznym stopniu rozwiązują te problemy i są idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych przedstawicieli sektora MMSP. Można z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie, bez ograniczenia sala szkoleniowa, dyspozycyjnością trenera i innych uczestników. Dodatkowo szkolenia te charakteryzują się niskimi kosztami udziału oraz są łatwo dostępne, wystarczy prosty komputer lub laptop.

Rozwój technologiczny i większy dostęp do Internetu umożliwiają korzystanie z e-szkoleń tysiącom ludzi. E-learning jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie i zarazem najskuteczniejszym pod względem możliwości dotarcia do uczestników oraz kontroli efektów nauczania sposobem przekazu wiedzy i prowadzenia różnorodnych szkoleń. Dzięki szkoleniom e-learningowym można zapoznać pracowników z funkcjonowaniem nowego systemu księgowego wdrożonego w przedsiębiorstwie, nauczyć się języka hiszpańskiego lub tez zrozumieć, jak funkcjonuje firma windykacyjna. Innymi słowy w ramach szkoleń internetowych można zrealizować prawie każdy temat. Jednocześnie e-szkolenia mogą przyjąć wiele form.

Najprostsza z nich jest materiał dostępny przez przeglądarkę internetowa lub tez zapisany na dowolnym nośniku danych. Stanowi to tak naprawdę bazę wiedzy na konkretny temat, z której może skorzystać uczestnik. Bardziej złożone szkolenia wymagają większego zaangażowania ze strony uczestnika. W przypadku takich kursów osoba biorąca w nich udział musi zdawać testy, odpowiadać na pytania, pisać prace zaliczeniowe. Ma także możliwość regularnego kontaktowania się z innymi uczestnikami, opiekunami grupy oraz tutorami czy nauczycielami. To wszystko powoduje, iż szkolenia te staja się coraz bardziej popularne.

Choć przedsiębiorcy chcą się szkolić, tylko 3 proc. chce poznać szkolenia online www.akademiaparp.gov.pl