Marek Bieniasz, prezes zarządu Partners in Progress

Pierwszy system zarządzania firma Partners in Progress wdrożyła 10 lat temu. Dzisiaj jesteśmy wiodącym na polskim rynku dostawcą kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią. Dostarczamy m.in. nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej, które dobieramy indywidualnie dla każdej instytucji. A zróżnicowanie oczekiwań naszych klientów jest ogromne – obsługujemy uczelnie państwowe i niepaństwowe, ekonomiczne, artystyczne, medyczne, wojskowe i wiele innych. Na swoim koncie mamy ponad 50 wdrożeń.

My także korzystamy z systemów informatycznych, przede wszystkim finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego, ale to już standard w większości przedsiębiorstw. Do obsługi bieżącej działalności wykorzystujemy autorski system, który pełni funkcję systemu klasy CRM (systemu obsługi klienta). Doskonale sprawdza się także jako środowisko pracy grupowej w firmie. Natomiast do zarządzania strategicznego wykorzystujemy informacje udostępnione w systemie e-barometr, który powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej i został nam udostępniony nieodpłatnie.

E-barometr to więcej niż tylko system komputerowy. To pakiet działań, które wspierają bieżącą i strategiczną działalność firmy, dają dostęp do analiz, szkoleń i wyjazdów studyjnych. Przede wszystkim jednak e-barometr to serwis stron WWW, z których można dowiedzieć się, jaka jest bieżąca i prognozowana kondycja firmy na tle innych przedsiębiorstw. Dodatkowo informacje te wyświetlane są w podziale na branże i regiony. Na stronach internetowych można też znaleźć bogaty zbiór badań i analiz dotyczących praktycznie każdej sfery działalności firmy. W pierwszym momencie ilość informacji, a przede wszystkim ich interpretacja, wprawiły nas w zakłopotanie, ale tu pomogli nam eksperci, którzy objęli firmę opieką.

Sugestie doradców oraz wartości wskaźników były bardzo obiecujące i zachęcały nas do dynamicznego inwestowania w rozwój firmy. Mimo obaw, coraz trudniejszego rynku i stale rosnącej konkurencji w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyliśmy zatrudnienie o blisko 50 proc. i skierowaliśmy prawie wszystkich pracowników firmy na specjalistyczne szkolenia realizowane w ramach projektu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dzięki wysiłkowi wszystkich naszych pracowników i w wyniku działań doradców i ekonomistów projektu e-barometr liczba nowych klientów powiększyła się blisko dwukrotnie. Dlatego zamierzamy korzystać z e-barometru także w przyszłości. Można powiedzieć, że jest to wysokiej klasy narzędzie business intelligence z bogatą bazą wiedzy. Informacje, które z niego uzyskujemy, pozwalają na dostosowanie strategii działania firmy do realiów rynkowych i przewidywanie najbliższej przyszłości. To bardzo cenne informacje, które dają firmie Partners in Progress przewagę na konkurencyjnym rynku usług w branży informatycznej.

Zbigniew Możdżeń, specjalista ds. funduszy pomocowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu

Jesteśmy spółką gminną. Naszą podstawową działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę i zbieranie ścieków. Na terenie Jarosławia cieszymy się bardzo dobrą opinią, w dużej mierze dlatego, że nie mamy kłopotów z zatrudnieniem i funkcjonowaniem, a ponadto patrzymy na naszą działalność przyszłościowo. Ponieważ spodziewamy się, że w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu, a może piętnastu lat naszą firmę mogą czekać zmiany własnościowe, już teraz staramy się robić wszystko, by być na nie przygotowani. Naszym pomysłem na podnoszenie konkurencyjności rynkowej jest zaangażowanie się w nowe formy działania na rynku, daleko wykraczające poza te zapisane w statucie firmy. Uważamy, że jesteśmy do tego świetnie przygotowani – jesteśmy naturalnym monopolistą na rynku ok. 50 tys. ludzi, posiadamy szerokie grono stałych klientów i ogromną bazę adresową.

W ramach e-barometru skorzystaliśmy z porównania naszego przedsiębiorstwa do innych firm działających na rynku oraz z fachowej diagnozy doradców, którzy wykonali dla nas szczegółową analizę. Dało to naszym pracownikom, zwłaszcza z działów finansowych i marketingu, nowe, bardziej rynkowe spojrzenie. Warto pamiętać, że w działanie wielu firm monopolistycznych, także naszej, wkrada się rutyna. E-barometr pomógł nam ją przełamać, a nawet więcej – uruchomił ogromne pokłady zaangażowania u naszych pracowników i pozwolił nam zaprogramować przyszłość. Traktujemy więc ten projekt w pewnym sensie jako edukację ekonomiczną. Ale nie tylko. Diagnoza e-barometru jest też kolejnym cennym argumentem w rozmowach z naszymi właścicielami nt. przeprowadzania zmian. To od nich zależy, jaka będzie przyszłość naszego przedsiębiorstwa. Możemy tylko starać się pokazywać najlepsze kierunki rozwoju.

Pierwszym miarodajnym efektem e-barometru było wsparcie w uruchomieniu specjalistycznego laboratorium, które działa na zasadach w pełni komercyjnych. Aby jednak było to możliwe, konieczne było przeprowadzenie szeregu niezbędnych szkoleń, zarówno specjalistycznych, jak i ogólnych. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób, a więc niemal połowa pracowników. W naszej historii zdarzyło się po raz pierwszy – dotychczas nie było nas na to stać. Co dla nas szczególnie ważne, e-barometr szczegółowo dostosował wszystkie szkolenia do naszych potrzeb, a więc np. dotyczące certyfikowania, dobrej praktyki laboratoryjnej czy zarządzania jakością. Teraz mamy świetnie wyposażone laboratorium, drugie pod tym względem w województwie podkarpackim i doskonale przygotowany zespół badawczy.

Ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Już teraz planujemy zaoferować naszym klientom kolejne usługi, m.in. czyszczenie studzienek i szamb na szerszym obszarze, niż to robimy do tej pory. Myślimy też o innych sposobach działania, ale ponieważ są to typowo rynkowe pomysły, nie będę jeszcze ich zdradzał – konkurencja nie śpi.

Dzięki programom equalowskim udało nam się także zadbać o takie szczegóły, jak choćby standaryzacja grafiki – począwszy od logotypu, poprzez rodzaj papieru, a kończąc na nadrukach. Rozpoczęliśmy procedurę zgłaszania do Urzędu Patentowego wystąpień o uzyskanie praw ochronnych na naszej marki. Jesteśmy pewni, że nawet jeśli nie teraz, to w przyszłości będzie ona mieć o wiele wyższą wartość, co jest szczególnie ważne przy przekształceniach.

Jan Świć, Właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego Progress-Chem w Zamościu

Jesteśmy obecni na rynku od ponad 14 lat. Głównym profilem naszej działalności jest kompleksowa obsługa rolnictwa na terenie województwa lubelskiego i części podkarpackiego. Ta branża nie należy do łatwych, a narastająca konkurencja zmusza nas do doskonalenia i podnoszenia jakości usług. Dlatego też jesteśmy zmuszeni do wdrażania innowacyjnych działań, które podniosą kwalifikacje zawodowe kadry, zarówno już pracującej, jak i nowo zatrudnianej.

Aby lepiej odpowiadać na oczekiwania rynku, zdecydowaliśmy się wziąć udział w projekcie EQUAL– System przeciwdziałaniu bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych. Jednym z jego elementów jest e-barometr. Ponieważ nasza firma jest obecnie na etapie restrukturyzacji, to narzędzie jest dla nas szczególnie ważne. Dzięki aktualnym informacjom mezo- i makroekonomicznym, szczegółowym analizom, jakim zostaliśmy poddani, oraz porównaniu do innych firm z branży możemy świadomie podejmować decyzje strategiczne i wprowadzić poważne, ekonomicznie uzasadnione zmiany. Wśród dotychczasowych korzyści z e-barometru w naszej firmie jest choćby uruchomienie nowych kierunków działalności, mianowicie skupu płodów rolnych i maszyn rolniczych.

W ramach e-barometru skorzystaliśmy także ze szkoleń, które miały na celu zdiagnozowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz uwrażliwienie na informacje o najważniejszych zjawiskach i zagrożeniach w branży. Braliśmy też udział w warsztatach dotyczących profesjonalnej sprzedaży, dzięki którym zwiększyliśmy kompetencje zawodowe naszych pracowników.

Ponieważ nadal chcemy się rozwijać, z pewnością jeszcze nieraz będziemy korzystać z e-barometru.