Jeśli koncentrujesz się wyłącznie na zadaniach operacyjnych, nie masz jasnej wizji przyszłości przedsiębiorstwa, chciałbyś daleko wykraczać poza obecną działalność i zdobyć rzesze wiernych klientów, ale nie wiesz, od czego zacząć – zacznij od zbudowania strategii firmy!

– Według powszechnej definicji, strategia to proces określania długofalowych zmian i planów organizacji, a także przyjęcia kierunków działania i alokacji (przemieszczenia) zasobów koniecznych dla zrealizowania celów – wyjaśnia Grzegorz Wróbel, specjalista z Katedry Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ale to niejedyna definicja.

Zacznij już teraz

Przez strategię firmy rozumie się też wszelkie działania, które wyznaczają misje organizacji, ostrzegają i dostosowują ją do zmian w otoczeniu, i pomagają w ujawnieniu charakterystycznych dla niej obszarów działania (kompetencji). – W każdej strategii musi być wyraźnie określony cel. Jeśli strategia to sposób dążenia i osiągania czegoś, pewien plan, to aby móc go realizować, najpierw musimy przynajmniej uświadomić sobie lub określić cel – najlepiej w sposób liczbowy lub wartościowy – mówi Wróbel.

Tymczasem wielu przedsiębiorców koncentruje się na wyzwaniach codzienności, sięgając wyobraźnią najwyżej kilka tygodni naprzód. A to nie wystarczy, by osiągnąć więcej niż konkurencja. Nawet jeśli dzisiaj twoja firma radzi sobie doskonale i cieszy się dużym uznaniem, to bez wizji i jasno sprecyzowanych celów daleko nie zajdzie. Wbrew pozorom strategia nie jest sprawą jutra. Choć powinna być osadzona w długim horyzoncie czasowym, w rzeczywistości jej realizacja zaczyna się już dziś. Im wcześniej się do tego weźmiesz, tym większe masz szanse na sukces.

Cel celowi nierówny

Skuteczna strategia pozwala stworzyć wyjątkowość firmy i w wyraźny sposób odróżnić ją od konkurentów. Bez niej trudno wyobrazić sobie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Jak zatem powinna wyglądać dobrze przygotowana strategia? – Formułując cele strategiczne, trzeba pamiętać, aby określić je możliwie precyzyjnie i selektywnie, co pozwoli na lepszą kontrolę ich realizacji w przyszłości. Ważne jest też, aby każde z zamierzeń opisać wyczerpująco i zrozumiale oraz by ustawić je we właściwej kolejności, według rangi i terminów realizacji. Oczywiście należy też pamiętać, że cele przedsiębiorstwa powinny być zbieżne z celami pracowników i uważne przez nich za wartość – wylicza Grzegorz Wróbel z WSIiZ w Rzeszowie.

Jaki cel założymy sobie za priorytet, zależy w dużej mierze od naszych ambicji i obszaru, w jakim działamy. Inne cele strategiczne będzie miał sprzedawca pieczywa (np. otwarcie drugiego sklepu lub zwiększenie obrotów), inne firma doradztwa personalnego zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników (będą to np. podniesienie kwalifikacji personelu, przejęcie klientów konkurencji czy rozszerzenie oferty o nowe usługi). Dla jednego przedsiębiorcy zdobycie kilkuprocentowego udziału w rynku będzie szczytem marzeń, dla innego – punktem wyjścia. Jednak niezależnie od wielkości firmy przedsiębiorca marzący o sukcesie zawsze powinien pamiętać o budowaniu tzw. przewagi konkurencyjnej. Aby ją osiągnąć, warto każdego dnia pytać siebie i swoich klientów, w czym moja firma jest najlepsza, jaki jest jej obraz na rynku i co powoduje, że klient wybiera lub przeciwnie – nie wybiera mnie.

Porównuj się!

Aby wygrać w walce o sukces rynkowy, warto możliwie wiarygodnie i miarodajnie porównywać się z innymi graczami na rynku. Służą do tego różnego rodzaju programy do tzw. benchmarkingu. Jednym z nich jest e-barometr. Teraz korzystają z niego korzystać przedsiębiorcy z województw podkarpackiego i lubelskiego. W systemie zawarte są dane mezo- i makroekonomiczne, dzięki czemu firma wpisująca swoje parametry ekonomiczne (np. przychody czy zyski) dowiaduje się, jak radzi sobie na tle całego regionu lub branży. Z e-barometru warto skorzystać niezależnie od tego, w jakiej sytuacji firma obecnie się znajduje. Dobry wynik pomoże wskazać dalsze możliwości rozwoju, słaby będzie sygnałem do poprawy właściwych obszarów działalności.