Co to jest e–barometr?

Dr Dariusz Tworzydło: E–barometr jest interaktywnym systemem, który służy ocenie i prognozie kondycji przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia porównywanie sytuacji, w jakiej znajduje się firma, ze średnią charakterystyczną dla regionu. E–barometr to również indywidualny doradca, który pomaga, przygotowuje raporty, uczy używania narzędzi, współpracuje z firmą, proponuje szkolenia, które odpowiadają na indywidualne potrzeby przedsiębiorców.

Na czym polega fenomen e–barometru?

Kryje się w skali. Pamiętajmy, że małych i średnich przedsiębiorstw nie stać na to, aby pójść do firmy konsultingowej, która często za podobne prognozy i analizy żąda ogromnego honorarium. E–barometr uczy prognozowania i wykorzystywania narzędzi makroekonomicznych, takich jak np. stopy procentowe w zarządzaniu firmą. Warto podkreślić, że jest to pierwsze tego typu narzędzie w Polsce. Choć podobne narzędzia funkcjonują także w kilku innych krajach europejskich, nasze jest specyficzne, dostosowane do regionu i warunków, w jakich działa firma. Jednym z krajów, które wykorzystują tego typu narzędzia jest Finlandia. Podobny system funkcjonuje również w Czechach, zaś Hiszpanie mają tzw. e–certyfikat, którym badają firmy pod kątem zastosowania przez małe i średnie firmy technologii informatycznych.

Czy jest to narzędzie skierowane wyłącznie do małych i średnich firm?

Rzeczywiście, głównymi adresatami i odbiorcami e–barometru są przedsiębiorstwa z sektora MSP działające w województwach podkarpackim i lubelskim, których nie stać na płacenie za tego typu projekty analityczne. Dodatkowo może on być wykorzystany przez instytucje prowadzące działalność doradczą dla przedsiębiorstw oraz jednostki zajmujące się bieżącym monitoringiem rynku pracy, np. wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

Jakich informacji dostarcza?

Przede wszystkim dotyczących zagrożeń mikro–, mezo– i makroekonomicznych. Każde przedsiębiorstwo po zalogowaniu i wprowadzeniu odpowiednich danych finansowych do systemu, uzyskuje informacje o swoim stanie na tle pozostałych firm w regionie oraz informacje o zagrożeniach dla całej branży. Dzięki temu systemowi, kadra zarządzająca łatwiej może podejmować decyzje na temat funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Oprócz modułu prognostycznego (barometru) portal jest wyposażony w forum internetowe ułatwiające zrzeszanie się i współdziałanie pomiędzy firmami oraz w moduł, gdzie można umieszczać komunikaty i ogłoszenia dla przedsiębiorców i podmiotów spoza projektu. Ponadto w serwisie znajdują się różnego rodzaju informacje wspomagające działanie biznesu, np. raporty, badania, prognozy makroekonomiczne dotyczące zmian cen, poziomu inflacji czy stóp procentowych.

Czy z e–barometru należy korzystać tylko w sytuacji kryzysowej?

Oczywiście, że nie. Pamiętajmy jednak, że lepiej zapobiegać niż leczyć i właśnie takie założenie przyświecało budowie barometru. Z e–barometru można korzystać w każdej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, niekoniecznie trudnej. Jest to narzędzie wspomagające i kierunkujące. Barometr ma na celu wskazywanie zagrożeń, czyli spojrzenie na branżę i wsparcie całego sztabu doradców.

Czy na ich pomoc mogą liczyć wszystkie firmy, które uczestniczą w badaniu?

Zdecydowanie tak. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc różnego rodzaju, np. przegląd firmy od strony finansowej, analizę bilansu czy po prostu interpretację prognozy e–barometru. Doradcy wraz z firmą przygotowują raport o jej stanie, a także wyszukują i prezentują ewentualne problemy. W wielu przypadkach eksperci wspomogli przedsiębiorców w przygotowaniu strategii i w doborze szkoleń.

Ile firm skorzystało dotychczas z e–barometru?

Dotychczas skorzystało z niego 210 firm, bo jest to system zamknięty. W obu województwach, które brały udział w projekcie, a więc z lubelskiego i podkarpackiego, uczestniczyło po 105 firm. Jednak już teraz myślimy, aby e–barometr udostępnić szerszej grupie firm.

Projekt kończy się w marcu. Co będzie się działo potem?

Mamy różne pomysły dotyczące utrzymania projektu. Chcemy wykorzystać potencjał uczelni, które uczestniczyły w projekcie, mianowicie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, we współpracy z przedsiębiorstwami. Wspólnymi siłami będziemy szukać wsparcia, aby dorobek e–barometru nie został zaprzepaszczony. Zapewniam, że szukamy możliwości jego rozwoju, np. poszerzania go o nowe elementy.