Dlatego celem projektu EQUAL PEKiN (praca, edukacja, kariera i niepełnosprawność) jest wspieranie osób niepełnosprawnych w przełamywaniu barier w życiu społecznym i zawodowym.

Program obejmuje strategię i praktyczne działania służące przełamywaniu stereotypów i pomocy osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu. Jednym z celów jest edukacja nauczycieli.

–Każdy nauczyciel kończący studia pedagogiczne będzie miał w ich trakcie zajęcia uczące go pracy z uczniem niepełnosprawnym i będzie musiał z tej wiedzy zdać egzamin. W ramach projektu PEKiN przygotowujemy specjalny program kształcenia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy już ukończyli studia i muszą tę wiedzę zdobyć w postaci szkoleń – zdradza Krzysztof Koman, kierownik projektu EUAL PEKiN.

Powstanie też baza danych o osobach niepełnosprawnych obejmująca osoby całkowicie nieaktywne, przykute do łóżka i domu i służąca przygotowaniu ich do drogi zawodowej.