Głównym celem projektu „Pomysł na sukces” jest wspieranie pracowników zagrożonych zwolnieniem, głównie tych, którzy ukończyli 50 lat. Przewidzieliśmy dla niech wiele szkoleń, aby sprostali wymaganiom obecnego rynku pracy. Wybraliśmy do tego najtańszą, chociaż nie najłatwiejszą dla tej grupy metodę e-learningu. Uczestnictwo w szkoleniach oznaczało podwójne wyzwanie: po pierwsze – przełamanie oporów i obaw co do potrzeby kształcenia ustawicznego, a po drugie – przełamanie barier związanych z korzystaniem z komputera i technologii IT.

Zastosowana w projekcie „Pomysł na sukces” platforma e-learningowa była edukacyjnym portalem szkoleniowym, na którym umieszczono wszelkiego rodzaju materiały kursowe. W przypadku trudności w opanowaniu materiału czy w korzystaniu z samej platformy pomocą służyli nauczyciele, konsultanci oraz inne osoby wspierające kursantów podczas szkoleń. Na zakończenie kursu przeprowadzany był egzamin w tradycyjnej formie, co zapewniło obiektywne sprawdzenie efektów nauczania.

Edukacja na odległość to połączenia pracy własnej uczącego się i opieki dydaktycznej nauczyciela. Wymaga więc od uczącego się samodyscypliny i samokontroli. Rolą nauczyciela nie jest wyłącznie egzekwowanie wiedzy od uczącego się, ale przede wszystkim pomoc w opanowaniu materiału. W dzisiejszych czasach, gdy pracodawcy coraz częściej wymagają od pracowników stałego podnoszenia kwalifikacji przy jednoczesnym pełnieniu obowiązków zawodowych, nauka na odległość jest bardzo dobrym rozwiązaniem, i to nie tylko dla osób młodych, będących dopiero na początkowym etapie swojej kariery, ale również dla osób starszych.

Podstawową zaletą e-learningu jest możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie (np. w domu, pracy czy w delegacji), bez konieczności częstego udziału w zajęciach oraz ponoszenia kosztów dojazdów czy zakwaterowania.

Z kolei możliwość wybrania własnego tempa nauki jest jedną z zalet, która powoduje, że szkolenia prowadzone metodą e-learningu są bardziej efektywne niż te, odbywane metodami tradycyjnymi. Aspekt ten ma szczególne znaczenie w przypadku osób starszych, nierzadko mających problemy z szybkim przyswojeniem zupełnie nowej wiedzy. Przy zastosowaniu tej metody kursanci mogą skracać lub wydłużać czas nauki w zależności od swoich możliwości.

Kolejną zaletą jest interaktywny charakter szkoleń. Kursant samodzielnie z platformy pobiera różnorodne materiały dydaktyczne, rozwiązuje poszczególne zadania i testy, polegające na łączeniu właściwych odpowiedzi z pytaniem. Animacje, filmy i dźwięki mogą być na życzenie osoby kształcącej się powtarzane dowolną ilość razy. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi może natychmiast przenieść się na stronę, na której znajduje się informacja niezbędna do udzielenia właściwej odpowiedzi, skorzystać z pomocy nauczyciela lub wymienić uwagi i opinie z innymi kursantami.

Praca na platformie niejako wymusza na pracowniku opanowanie obsługi komputera oraz internetu, a więc udział w kursie jest dodatkową motywacją do opanowania tej trudnej dla nich umiejętności.

Dzisiaj, po zakończeniu szkoleń można z całą pewnością stwierdzić, że wiedza beneficjentów na temat własnych predyspozycji zawodowych oraz nabytych umiejętności, uniwersalnych dzięki udziałowi w projekcie, wpłynęła na zwiększenie ich atrakcyjności w firmie, w której pracują, oraz w innym miejscu, gdyby zaistniała konieczność poszukiwania innego zatrudnienia.