Fundusze emerytalne. Losowanie do OFE

31 stycznia 2008 r. ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce zostać wylosowany, musi samemu dokonać wyboru funduszu.

Losowanie przydziału do OFE obejmie osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i rozpoczynając pierwszą pracę nie zgłosiły się jeszcze do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie). ZUS prześle im więc listy przypominające, aby podpisały umowę z wybranym funduszem emerytalnym do 10 stycznia.

W tym roku losowanie dotyczy funduszy: AIG, Generali, Pekao i Polsat. ZUS i wylosowany fundusz powiadomią zainteresowanych o wynikach losowania.

Kolejne losowanie do OFE odbędzie się 31 lipca.

Matury. Drobne zmiany

W zasadach egzaminu maturalnego pojawią się niewielkie zmiany:

– wiadomości wymagane na egzaminie z matematyki zostaną nieco ograniczone (w związku ze zmianą programu nauczania tego przedmiotu)

– poprawki z egzaminu ustnego odbędą już w sierpniu

– nie będzie już amnestii maturalnej

– ostateczny termin składania deklaracji maturalnych zostanie przedłużony do 7 lutego (w 2007 roku był to 15 grudnia)

– nie będzie już tzw. przelicznika maturalnego (był jednorazową inicjatywą)

Handel. Święta bez zakupów

W 12 świątecznych dni obowiązuje zakaz handlu. Zakupów nie zrobimy w:

– Nowy Rok (1 stycznia)

święta Wielkiejnocy (23 – 24 marca)

– Święto Pracy (1 maja)

święto narodowe (3 maja)

– pierwszy dzień Zielonych Świątek (11 maja)

– Boże Ciało (20 maja)

– święto Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

– Wszystkich Świętych (1 listopada)

– Święto Niepodległości (11 listopada)

– święta Bożego Narodzenia (25 – 26 grudnia)

W te dni handlować mogą osoby prowadzące jednoosobową firmę i niezatrudniające pracowników. Pozwolenie na sprzedaż mają też sklepy prowadzone przez ajentów większych sieci.

Strefa Schengen. Kontrole na lotniskach

Kontrola graniczna w nowych krajach strefy Schengen zostanie utrzymana na lotniskach najprawdopodobniej do końca marca. Tam bowiem dostosowanie się do zmian jest bardziej skomplikowane. Wymaga przygotowania osobnych miejsc i korytarzy dla pasażerów i samolotów z Schengen.

Przypomnijmy, że Polska dołączyła do strefy Schengen 21 grudnia. Obywatelom wszystkich nowych krajów w strefie (Polska, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry) daje to możliwość swobodnego podróżowania bez przechodzenia kontroli paszportowych na granicach.

Święta kościelne. Nowe daty

Wydawałoby się, że są rzeczy, które się nie zmieniają, np. święta kościelne. W tym roku jednak będzie inaczej. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie zadecydowała o przeniesieniu terminu dwóch świąt: Uroczystości św. Józefa i Zwiastowania Pańskiego. W tym roku kolidują bowiem z Wielkanocą, która ma pierwszeństwo w kościelnym kalendarzu.

I tak Uroczystość św. Józefa, przypadającą na 19 marca, będziemy obchodzić 15 marca, dzień przed Niedzielą Palmową. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy świętować 31 marca, w poniedziałek po II Niedzieli Wielkanocnej, zamiast 25 marca.

Energia elektryczna. Wyższe ceny

Chociaż ceny energii elektrycznej zapewne nie zostaną całkowicie uwolnione, gdyż nowy szef Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zastrzegł sobie prawo kontrolowania i zatwierdzania stawek proponowanych przez spółki sprzedające energię elektryczną (dostawcy zaskarżyli tę decyzję do sądu), i tak wzrosną (w poprzednich latach ceny energii rosły o kilka procent każdego roku). Za prąd płacimy bowiem według cen ustalanych przez dostawców energii. Podwyżki wyniosą w Warszawie ok. 16 proc., a np. w Katowicach ok. 12 proc.

Wojsko. Rezerwiści na szkolenia

Wyobraźmy sobie ludność Zielonej Góry powołaną w kamasze... Tyle właśnie – 120 tys. osób – odbędzie zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenia i ćwiczenia okresowe. Połowa z nich to rezerwiści. Co miesiąc (nie licząc wakacji) do wojska powoływanych zostanie po 6 tys. rezerwistów. Będą to głównie kilkudniowe ćwiczenia, nie dłuższe niż 10 dni, część wojaków poświęci na nie tylko jeden dzień. Ale kilkuset rezerwistów może spędzić w wojsku nawet trzy miesiące.

Na przeszkolenia mogą zostać powołani rezerwiści, którzy jeszcze nie osiągnęli wieku 50 lat. A jeśli mają stopień oficerski, uratować ich może tylko wiek wyższy niż 60 lat. Powołanie mogą dostać nawet kobiety mające potrzebne wojsku kwalifikacje (np. medyczne).

Drżeć powinni również ci, którzy wyjechali za granicę, nie zgłaszając tego do swojej Wojskowej Komisji Uzupełnień. Gdy wrócą, może ich czekać na lotnisku żołnierskie przywitanie.

Pod znakiem zapytania. Czy zasiłek dla bezrobotnych będzie dłuższy? I wyższy?

Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6, 12 i 18 miesięcy i zależy od stopy bezrobocia. Do tej pory stopa bezrobocia była określana dla obszaru działania powiatowego urzędu pracy. Od tego roku będzie określana dla obszaru powiatu. Zmiana dotyczy więc tylko większych miast, tam gdzie urząd pracy obsługuje dwa powiaty: wiejski i grodzki (miejski). W praktyce zmiany odczują nieliczni i zwykle na swoją korzyść. Skorzystać mogą mieszkańcy powiatów miejskich. Mają szansę na dłuższy okres otrzymywania zasiłku.

Stopa bezrobocia określana jest zawsze w dniu 30 czerwca każdego roku. Jeżeli na obszarze powiatu jest wyższa niż 125 proc. krajowej, zasiłek przysługuje przez 12 miesięcy, jeżeli niższa – na 6 miesięcy.

Czy będzie wyższy? Wysokość zasiłku zmienia się corocznie z dniem 1 czerwca, pod warunkiem wzrostu średniej rocznej inflacji. W 2007 r. kwota zasiłku wzrosła o ponad 5 zł. Czy i o ile wzrośnie zasiłek w 2008 r., dowiemy się pod koniec lutego.