Średni zysk OFE wyniósł w ubiegłym roku 5,7 procent. Jeśli porówna się to z wynikami niektórych funduszy inwestujących na giełdzie, może się to wydać mało. Jednak należy pamiętać, że OFE inwestują bezpieczniej niż agresywne fundusze akcyjne, które lubią ryzyko. OFE muszą bowiem gwarantować ludziom, że ich pieniądze nie zostaną utopione.

"Rzeczpospolita" pisze, że pierwsza połowa 2007 roku była wręcz rewelacyjna, jeśli chodzi o wyniki OFE. Wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki wpłacane do funudszy) wzrosła o kilkanaście procent. Później jednak indeksy giełdowe zaczęły spadać, a w ślad za nimi wartość jednostek OFE.

Najwięcej dla przyszłych emerytów zarobiły w 2007 roku największe fundusze. Prym wiedzie Commercial Union. Niewiele słabiej wypadł potężny AIG. Podium zamyka już mały fundusz Pekao. Każdy z nich wypłacał zysk przekraczający 7 procent - czytamy w "Rzeczpospolitej".