Więcej dla nauczycieli

W 2008 roku wyższe będą pensje zarówno nauczycieli dyplomowanych, jak i stażystów. A to dzięki zwiększeniu o 10 proc. (z 1885,59 zł do 2074,15 zł) kwoty będącej podstawą obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. To oznacza, że średnia pensja stażysty może wzrosnąć o ok. 227 zł brutto, nauczyciela kontraktowego o 285 zł, mianowanego o prawie 400 zł, a dyplomowanego nawet o ponad 500 zł.

W marcu dowiemy się natomiast, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę nauczycieli, określane przez ministra edukacji narodowej. Jeśli wzrośnie ono również o 10 proc., wówczas minimalna pensja stażysty wyniesie ponad 1300 zł brutto, nauczyciela kontraktowego ponad 1500 zł, mianowanego ponad 2000 zł, a dyplomowanego ponad 2400 zł.

Lekarze z podwyżką

Zarówno lekarze, jak i pielęgniarki mogą być pewni, że ich pensje się nie zmniejszą - nadal obowiązuje 30-procentowa podwyżka z 2006 r. Poza tym od stycznia zmieniły się zasady dotyczące czasu pracy lekarzy - teraz średnio będą mogli pracować tylko 48 godzin tygodniowo (chyba że zgodzą się na wydłużenie tego czasu do 72 godzin tygodniowo łącznie z dyżurami). Nowe zasady oznaczają również wyższe pensje, bowiem za dyżury i pracę ponad określony wymiar lekarze będą dostawali wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe.

Podwyżki pensji dostaną również lekarze stażyści i rezydenci, natomiast pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych będą mogli dostawać m.in. wyższe nagrody jubileuszowe i wyższe odprawy.

Rosną pensje policjantów

Na podwyżki mogą w tym roku liczyć policjanci, celnicy i strażacy. Ponieważ zwiększyła się określana w budżecie kwota bazowa, a także inne wskaźniki, zgodnie z którymi wyliczane są pensje służb mundurowych, w 2008 r. przeciętne wynagrodzenie policjanta wzrośnie o ok. 500 zł brutto, funkcjonariusza Straży Granicznej o ponad 500 zł, a strażaka o prawie 600 zł. Zwiększą się też - o ponad 500 zł brutto - pensje pracowników Biura Ochrony Rządu.

Takie jest ogólne założenie podwyżki dla służb mundurowych, natomiast to, ile dostanie konkretny funkcjonariusz, zależy już od przepisów szczegółowych, dotyczących m.in. stanowiska i stażu pracy

Wyższa płaca minimalna

Od stycznia więcej zarobią osoby zatrudnione za najniższe stawki. Dotychczas minimalne wynagrodzenie wynosiło 936 zł brutto, czyli tylko 697,94 zł na rękę. Od stycznia najniższa pensja wzrośnie o 40 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2008 r. i wyniesie 1126 zł brutto miesięcznie (845,17 zł na rękę). To efekt porozumienia zawartego w ubiegłym roku między rządem a związkowcami.

Ponieważ wzrasta płaca minimalna, wyższe będą też te świadczenia, których wysokość obliczana jest właśnie od niej, czyli np. dodatek za pracę w godzinach nocnych (wynosi 20 proc. stawki godzinowej zależnej od minimalnego wynagrodzenia) oraz zapłata za przestój w pracy i odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Większa będzie też górna granica odpraw dla osób zwalnianych z przyczyn związanych z zakładem pracy, czyli np. w wyniku grupowego zwolnienia. Ponieważ odprawa nie może wynosić więcej niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, w 2008 r. będzie to 16 890 zł (w 2007 r. było to 14 040 zł).