Eksperci spodziewali się cięcia stóp wskazując na słaby wzrost Produktu Krajowego Brutto oraz deflację, czyli spadek ogólnego poziomu cen, który ekonomiści uważają za szkodliwy dla gospodarki. Uzasadnienie decyzji Rady poznamy po 16:00. 

CZYTAJ TAKŻE: Rada Polityki Pieniężnej kilka razy obniży stopy procentowe. To zła wiadomość>>>

Po dzisiejszej obniżce podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 2 procent.