Decyzja Krzysztofa Kiliana ma związek „w szczególności z dokonanymi w dniu 25 października bieżącego roku zmianami w składzie zarządu i ich skutkami"

Pod koniec października rada nadzorcza PGE odwołała ze składu zarządu wiceprezes ds. strategii i rozwoju Bogusławę Matuszewską oraz wiceprezesa ds. finansowych Wojciecha Ostrowskiego. Powodów odwołania dwóch członków zarządu oraz nazwisk ich następców nie podano.

Obowiązki prezesa PGE przejmuje Piotr Szymanek, który od 21 lipca 2008 roku jest wiceprezesem zarządu spółki.

Rada nadzorcza PGE podjęła jednocześnie decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko prezesa i wiceprezesów zarządu spółki.