Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadza zmiany, które mają zwiększyć skuteczność dyplomacji ekonomicznej. 1 stycznia 2014 r. ma ruszyć system rocznych ocen placówek. Podlegać im będą wsparcie informacyjne i organizacja wizyt gospodarczych czy prowadzenie interwencji w przypadkach dyskryminacji lub naruszenia prawa. Istotne będzie także pomaganie w zawieraniu kluczowych transakcji handlowych i projektów inwestycyjnych oraz ogólna promocja gospodarki.

Ambasadorowie wreszcie nie unikają lobbowania na rzecz rodzimego biznesu. Wiele wizyt zagranicznych prezydenta czy premiera wiąże się z misjami gospodarczymi, w których biorą udział przedsiębiorcy. O ile na rynkach europejskich takie wsparcie nie jest potrzebne, to już w Azji czy w Afryce jest kluczowe. Dyplomacja uwiarygodnia tam polski biznes. Przykładem takiego działania jest m.in. ostatnie zawarcie przez Ursus kontraktu w Etiopii na prawie 100 mln dol.