Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że dofinansowany zostanie jedynie polski odcinek inwestycji. Jak dodała - głównym celem pomoc jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej do Polski, dzięki zwiększeniu liczby kierunków, z których sprowadzamy paliwo. Pieniądze trafią do spółki Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia".

Po wejściu Polski do Unii europejskiej wsparcie przedsiębiorcy ze środków publicznych jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.