Do tego czasu Polska musi osiągnąć gotowość do członkostwa w strefie euro. Oznacza to wypełnianie wymogów zapisanych w traktacie z Maastricht.

Bronisław Komorowski zamierza rozmawiać o tym zarówno ze stroną rządową, jak i partiami opozycyjnymi.