Wzrost PKB Polski w 2012 r. wyniesie 2,5 proc. - przewiduje KE. Oznacza to, że podtrzymała swoje szacunki z listopada, jeśli chodzi o polski wzrost. Wyższa jest przewidywana inflacja (HICP), która pod koniec roku ma ustabilizować się na poziomie ok. 3 proc. Realny wzrost PKB jest szacowany na 2,5 proc. w 2012 r. przy kwartalnym wzroście w ciągu roku stabilizującym się na poziomie ok. 0,5 proc. w układzie kwartał do kwartał - czytamy w opublikowanych w czwartek tzw. średniookresowych prognozach KE.

Komisja spodziewa się, że cała unijna gospodarka wróci do skromnego wzrostu pod koniec roku. W całym roku PKB UE pozostanie niezmienione, a w strefie euro spadnie o 0,3 proc. Na tym tle Polska wraz z Litwą są określone przez KE jako szybko rosnące nowe kraje członkowskie.

KE zauważa, że w 2012 r. konsumpcja wewnętrzna w Polsce będzie nieco "wyciszona", ponieważ mają się pogarszać nastroje konsumenckie i sytuacja na rynku pracy. Ponadto analitycy przewidują, że ostatnie zmiany w pozapodatkowych kosztach pracy oraz zamrożenie nominalnych płac w administracji ograniczą wzrost wynagrodzeń, a siłę nabywczą dodatkowo osłabi inflacja.

KE wskazuje, że średnioroczna inflacja mierzona indeksem HICP osiągnęła w 2011 r. 3,9 proc. w układzie rok do roku na fali wzrostu stawek VAT, rosnących cen towarów i deprecjacji waluty. KE spodziewa się, że inflacja HICP będzie stabilnie spadać do ok. 3 proc. pod koniec 2012 r. na fali stabilizujących się cen paliw, żywności oraz słabnącego popytu wewnętrznego. Według prognoz KE z listopada ubiegłego roku inflacja HICP miała wynieść w tym roku 2,7 proc.