Projekt zakłada, że od 1 maja 2012 r. przestanie funkcjonować 13 delegatur terenowych ministra skarbu państwa. Oznacza to redukcję niepotrzebnych struktur i etatów, co wpisuje się w proces zmniejszania zatrudnienia w administracji publicznej, zapowiadany przez premiera w listopadowym expose - czytamy w komunikacie.

Zdaniem ministra skarbu dalsze utrzymywanie tych jednostek jest niepotrzebne z powodu zaawansowanego procesu przekształceń własnościowych i zmniejszającej się liczby nadzorowanych spółek. Zadania dotychczas realizowane przez delegatury zostaną przejęte przez ministra skarbu państwa i wojewodów.

Likwidacja tych jednostek przyniesie oszczędności w wysokości 30 proc. dotychczasowych kosztów, tj. 2,7 mln zł rocznie. Oznacza to również zmniejszenie zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa o 12 proc.

Z danych MSP wynika, że delegatury zostały utworzone ponad 20 lat temu i w tym czasie przechodziły przeobrażenia; niektóre z nich zostały zlikwidowane. Delegatury te były powołane dla zintensyfikowania procesów przeobrażeń gospodarczych.