Przewodniczący szczytów euro będzie zapraszał, gdy będzie to stosowne i przynajmniej raz w roku, szefów rządów sygnatariuszy paktu, których walutą nie jest euro, ale które ratyfikują ten traktat i zadeklarują swoją intencję do bycia zobligowanym niektórymi postanowieniami traktatu - stwierdza nowy zapis z ostatniego projektu traktatu międzyrządowego ws. wzmacniania dyscypliny finansowej, który w czwartek został rozesłany do stolic.