Niższy deficyt to efekt mniejszego o 15 mld zł (ok. 1 proc. PKB) deficytu budżetowego od założonego w budżecie na miniony rok. A ponieważ deficyt sektora samorządowego nie powinien zostać przekroczony, ostateczny wynik powinien być lepszy od oczekiwań.

Mniejszy dług i deficyt pozytywnie wpłyną na rentowność polskich obligacji. Dla obligacji 10-letnich powinna się utrzymać jak w 2011 r. znacznie poniżej 6 proc. – mówi Piotr Bujak, główny ekonomista Nordea Banku. Wczoraj, po chwilowym osłabieniu spowodowanym przeceną długu Węgier, obligacje powróciły do poziomu poniżej 5,90 proc.