Zysk operacyjny (EBITDA) grupy wzrósł o 19,5 proc. i osiągnął wartość 527,2 mln euro. - Utrzymujemy założone tempo rozwoju i umacniamy pozycję lidera. Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie rosnąca systematycznie liczba klientów – podsumowuje wyniki dyrektor generalny Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Tomasz Suchański.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku wartość sprzedaży i zysk grupy silnie wzrosły dzięki doskonałym wynikom Biedronki.

Ok. 55 proc. sprzedaży grupy wypracowały polskie dyskonty. Do kasy firmy wpłynęło w sumie 31,7 mld zł (licząc po dzisiejszym kursie euro), aż 17,4 mld zł pochodziło z naszych portfeli.