Analitycy spodziewali się wzrostu PKB właśnie o 2,5 proc.

W II kwartale 2011 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,3 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.