"Mamy konsensus co do działań, które przekażę do Rady Europejskiej, która będzie miała miejsce jutro. Była ogólna zgoda, że te propozycje zawarte w konsensusie muszą być częścią ogólnego pakietu rozwiązań" - oświadczył Jacek Rostowski, który prowadził od rana posiedzenie Ecofinu w Brukseli, przygotowujące niedzielny szczyt UE i strefy euro. Wskazał, że jednym z kluczowych elementów pakietu jest tzw. ściana przeciwpożarowa, jak określa się fundusz ratunkowy dla strefy euro (EFSF), która "musi być wystarczająco duża i wiarygodna, aby zapewnić, że nie będzie się przenosił wirus barku zaufania z jednych państw do innych państw strefy euro".

Rostowski zapewnił też, że dyskusje "dotyczące zapewnienia stabilności i wiarygodności europejskiego systemu bankowego" były konstruktywne. Chodzi o rekapitalizację banków, która jest jednym z elementów pakietu działań kryzysowych. "Jest ogólne porozumienie", aby ustalić wyższy (z 5 do 9 proc.) wskaźnik płynności konieczny do spełnienia przez banki, by zdały nowe, ostrzejsze testy wytrzymałości, które przeprowadzi Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w bankach kluczowych dla unijnego systemu bankowego. Za podwyższeniem wskaźnika do 9 proc. opowiadają się głównie Niemcy i EBA. Zastrzeżenia zgłaszały głównie kraje tzw. Południa.

Dyskusje ministrów "27" są teraz kontynuowane w formacie ministrów finansów 17 państw strefy euro (eurogrupa).