Zdaniem Jaime Reusche`a, wiceprezydenta agencji ds. ryzyka ratingów suwerennych, cytowanego przez Bloomberg, rządowy plan obniżenia deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) do 2,9% PKB w 2012 r. (z planowanych na ten rok 5,6% PKB w porównaniu do 8,0% PKB w ub.r.) "może być poza zasięgiem". Jego zdaniem rząd musi opracować plan awaryjny. W przeciwnym wypadku może to wpłynąć na rating Polski. Reusche zaznaczył jednocześnie, ze przez pierwszą fazę kryzysu Polska przeszła obronną ręką, to druga faza może przynieść kłopoty.

Moody's prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie w 2012 r. ok. 3% (rząd spodziewa się 4%). Reusche zaznacza jednak, że wzrost może okazać się mniejszy przez kryzys wynikający z zadłużenia niektórych krajów europejskich.