Dlahandlu.pl, powołując się na raport Krajowego Rejestru Długów, informuje, że ponad jedna czwarta firm z sektora handlowego deklaruje, że ich sytuacja finansowa poprawiła się w ostatnich miesiącach. Najlepiej z zaległymi zobowiązaniami radzi sobie branża handlowa. Ponad jedna czwarta firm nie ma problemu z uzyskaniem zapłaty lub problem ten się zmniejsza, a zdecydowana większość faktur, bo aż 64,3 proc., jest regulowana w ciągu 3 miesięcy od wystawienia. Przeciętny czas oczekiwania na zapłatę wynosi 3,3 miesiąca, podczas gdy średnia dla gospodarki to 4 miesiące. Dla 70 proc. przedsiębiorstw handlowych nie stanowi to zbyt wielkiego obciążenia finansowego. Koszty nieterminowych należności pochłaniają z reguły nie więcej niż jedną dziesiątą budżetu firmy.