Z wtorkowych informacji Bloomberga wynika, że resort skarbu zaoferuje w ofercie publicznej 33,1 proc. akcji JSW, zaś do pracowników spółki trafi 16,8 proc. akcji. Ponadto Agencja podała, że MSP rozpocznie sprzedaż 13 czerwca, a wyznaczenie ceny akcji nastąpi 28 czerwca. Rzecznik MSP powiedział PAP, że do czasu publikacji prospektu emisyjnego JSW resort skarbu nie będzie komentował tych informacji.

MSP zapewnia, że planowana jest nie prywatyzacja, a tylko upublicznienie spółki - Skarb Państwa zachowa pakiet powyżej 50 proc. akcji. Prospekt JSW trafił do Komisji Nadzoru Finansowego 12 maja. W poniedziałek związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie wyznaczyli daty strajku, do którego ma dojść w przypadku braku porozumienia poprzedzającego upublicznienie firmy. Czekają na efekty zaplanowanych na 3 czerwca rozmów na forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Chodzi przede wszystkim o porozumienia w sprawie zachowania władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW oraz przydziału akcji pracowniczych. Związki domagają się także podwyżki płac o 10 proc. Komitet protestacyjno-strajkowy wezwał w poniedziałek ministrów gospodarki i Skarbu Państwa oraz zarząd JSW do "rzetelnego prowadzenia dialogu społecznego w ramach WKDS w dniu 3 czerwca 2011 r.".

Związkowcy - w przypadku niepowodzenia rozmów - rozważali rozpoczęcie strajku 6 czerwca, jednak oficjalnie nie ogłosili tej daty. Niewykluczone, że zrobią to w przypadku fiaska piątkowych negocjacji. Wcześniej minister skarbu Aleksander Grad zapewniał, że związkowe postulaty m.in. zagwarantowanie władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW oraz akcji pracowniczych są spełnione i zapisane w odpowiednich dokumentach. Dlatego resort nie widział dotąd potrzeby zawierania odrębnych porozumień w tych kwestiach.

JSW ma zadebiutować na giełdzie 6 lipca.