I tak PKO BP, po rocznych przygotowaniach, wdrożył system jakości obsługi w sieci sprzedaży. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Puls Biznesu", raz czy dwa razy w kwartale każdą placówkę odwiedza tajemniczy klient, czyli incognito pracownik firmy specjalizującej się w badaniach mystery shopping. W pionie bankowości małych i średnich przedsiębiorstw kontrole odbywają się raz na rok.

Od oceny takiego klienta zależą premie personelu, a kierownictwo otrzymuje informacje o jakości obsługi sieci.

Więcej w "Pulsie Biznesu".