Pszenica konsumpcyjna kosztuje obecnie 1050 – 1100 zł za tonę, podczas gdy przed rokiem warta była – w zależności od gatunku i regionu – 350 – 800 zł. Z kolei za tonę żyta trzeba zapłacić obecnie 820 – 860 zł, czyli dwukrotnie więcej niż na początku ubiegłego roku - twierdzi Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny nie spadną, ponieważ w najbliższym czasie nie ma szans na większą podaż zbóż. Na polskim rynku pojawia się coraz więcej ziarna z importu. W portach trwają aktualnie wyładunki duńskiej pszenicy.

W nieco lepszej sytuacji niż Polska jest świat. Według Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy założeniu normalnych warunków pogodowych w 2011 roku można się spodziewać 3,5-proc. wzrostu światowej produkcji pszenicy. To oznacza niższe ceny.