Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego odwołała ze stanowiska prezesa banku Tomasza Mironczuka - poinformował rzecznik BGK Piotr Stalęga. Pełniącym obowiązki prezesa został były wiceminister finansów Dariusz Daniluk.

"Rada nadzorcza kierując się koniecznością zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem zwołała posiedzenie, w trakcie którego odwołała z pełnionej funkcji prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Mironczuka. Prezes zarządu został odwołany przed upływem kadencji, ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie rada nadzorcza powołała na stanowisko p.o. prezesa zarządu Dariusza Daniluka" - poinformował w środowym komunikacie rzecznik.

Tomasz Mironczuk był prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego od października 2009 r. Wcześniej był wiceprezesem banku PKO BP S.A. odpowiedzialnym za bankowość inwestycyjną, w tym nadzór nad spółkami grupy kapitałowej PKO BP, biuro maklerskie, działalność skarbową i finansowanie strukturalne. Przedtem przez blisko siedem lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu banku BPH.

Dariusz Daniluk w latach 2008 - 2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na UW oraz studia z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton.