Kurella i Mironczuk są od dawna skonfliktowani, a to zdaniem władz banku szkodzi tej instytucji.

Odwołania Mironczuka domaga się resort finansów, któremu nie spodobało się, że prezes BGK usiłował obsadzić zarząd swoimi ludźmi. Mironczuka miałby zastąpić Dariusz Daniluk, który kilka tygodni temu odszedł z ministerstwa.

Stanowisko w BGK może też stracić wiceprezes Jerzy Kurella. Jak napisaliśmy wczoraj, argumentem za odwołaniem może być sprawa jego absolutorium z czasów pełnienia funkcji prezesa zarządu Wojskowego TBS Kwatera. Sprawował ją przez rok, ale rada nadzorcza spółki nie udzieliła mu absolutorium za 2009 r. Stanowisko obecnego zarządu WTBS "KWATERA" dotyczące działalności Kurelli przedstawiła nam Jolanta Zaniewska, główna specjalistka ds PR. Wynika z niego, że przyczyną nieudzielenia absolutorium był brak nadzoru nad bieżącymi sprawami spółki. Zdaniem “Kwatery” Kurella zaniechał wykonania obowiązków, w wyniku czego spółka musiała zapłacić 9,5 mln zł kary na rzecz innej firmy, nie wiedziała bowiem, że została przez nią pozwana. Działalność spółki za czasów Kurelli negatywnie w raporcie oceniła też NIK.

Rzecznik BGK Piotr Stalęga, który we wtorek mimo zapowiedzi nie przedstawił nam oficjalnego stanowiska banku w tej sprawie, wczoraj wydał oświadczenie. Wiceprezes BGK Jerzy Kurella zapowiada w nim pozew przeciwko WTBS Kwatera. Stalęga odpiera zarzuty obecnego zarządu Kwatery i podkreśla, że nieprawidłowości w Kwaterze miały miejsce w 2 miesiące po odejściu z WTBS i objęciu przez Kurellę funkcji wiceprezesa BGK. “WTBS Kwatera przegrał proces, w wyniku którego komornik ściągnął kwotę 9,5 mln zł. w czasie kiedy Jerzy Kurella pracował już w Banku. W związku z podaniem nieprawdziwych faktów Jerzy Kurella wytoczy proces cywilny przeciwko Pani Rzecznik i WTBS Kwatera o naruszenie dóbr osobistych.” Z oświadczenia wynika też, że Kurella wysłał zapytanie do WTBS o przyczyny nieudzielania mu absolutorium za 2009 r. Jednak Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie udzieliła mu wyjaśnień: “W jednozdaniowym piśmie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa poinformowała, iż wyjaśnień udzieli WTBS KWATERA. Spółka odmówiła udzielenia ww. informacji” - czytamy. Jak dodaje rzecznik, wyjaśnienia w sprawie nieudzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu WTBS Kwatera Jerzy Kurella złożył do KNF w grudniu 2010 r.