Związki zawodowe w kopalni w Bogdance na Lubelszczyźnie nie zgadzają się na planowane przez zarząd zmiany w statucie spółki, które - jak twierdzą - pozbawią załogę prawa do wybierania dwóch członków rady nadzorczej i jednego członka zarządu. Zarząd Bogdanki zwołał walne zgromadzenie na 10 maja. W porządku obrad jest propozycja zmian w statucie, którą oprotestowali związkowcy.

Związkowcy zapowiedzieli wejście w spór zbiorowy, jeśli zarząd do 22 kwietnia nie zrezygnuje z tych planów. Swoje żądania przedstawili w poniedziałek w piśmie do zarządu; jego kopię otrzymała PAP. Wystąpienie podpisali szefowie czterech działających w Bogdance związków. "Będziemy bronić prawa załogi do współzarządzania kopalnią. Odkąd kopalnia istnieje, zawsze załoga miała duży wpływ na zarządzanie i to wychodziło kopalni na dobre" - powiedział PAP rzecznik strony związkowej Józef Przybysz.

Związkowcy podkreślają, że plany zarządu są niezgodne z prawem. Powołują się na Program Motywacyjny podpisany w listopadzie 2008 r., który daje załodze uprawnienia wyboru jednego członka zarządu i dwóch rady nadzorczej. Ten dokument - jak wynika z treści cytowanej przez związkowców - zgodnie z kodeksem pracy ma charakter porozumienia zbiorowego. Według związkowców upoważnia on związki do "podjęcia wszelkich, określonych prawem działań dotyczących obrony praw pracowników".

Zarząd Bogdanki nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie pisma - poinformował rzecznik zarządu spółki Tomasz Zięba. Równocześnie zapowiedział, że zarząd odpowie związkowcom po przeanalizowaniu ich postulatów. Prawo udziału przedstawicieli załogi we władzach spółek Skarbu Państwa wprowadziła ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Bogdanka jest od 2009 r. spółką giełdową.