Sejm skierował w środę do dalszych prac w połączonych komisjach infrastruktury oraz skarbu rządowe projekty ustaw, które umożliwiają spółkom kolejowym - PKP Intercity, PKP Cargo i Przewozom Regionalnym - ogłoszenie upadłości.Rządowe pomysły zostały we wtorek negatywnie zaopiniowane przez połączone sejmowe komisje infrastruktury i skarbu, które wnioskowały o odrzucenie projektu ustaw.

W środowym głosowaniu wzięło udział 429 posłów; za odrzuceniem projektu opowiedziało się 196 parlamentarzystów, przeciw było 231, a dwóch posłów się wstrzymało.

Zgodnie z obowiązującym prawem, kolejowe spółki przewozowe, które powstały na mocy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, czyli PKP Intercity, PKP Cargo i Przewozy Regionalne, nie mogą ogłosić upadłości. Ten stan rzeczy mają zmienić rządowe projekty nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, Prawa upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Kierując projekty do Sejmu rząd argumentował, że uwzględniają one unijne wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych z 2008 r. Według Brukseli obecnie obowiązujące w Polsce przepisy przyznają przedsiębiorstwom kolejowym nieograniczone gwarancje państwowe.

Podczas wtorkowej debaty na posiedzeniu plenarnym posłowie przedstawiający stanowiska klubów PiS, SLD i PJN wykazywali, że uchwalenie tych zmian utrudniłoby i tak niełatwą sytuację spółek kolejowych i tylko pogłębiłoby bałagan panujący na polskiej kolei od wprowadzenia w połowie grudnia nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Posłowie PO i PSL tłumaczyli zaś, że uniemożliwienie upadłości spółkom kolejowym jest traktowane w UE jako niedozwolona pomoc publiczna, więc projekty są warte rozpatrzenia.